Lazure ili lazurne boje

Lazure ili lazurne boje, predstavljaju poluprovidne premaze, koji pružaju mogućnost da struktura drveta u svoj svojoj raskoši ostane vidljiva. Lazurne boje imaju značajnu ulogu u zaštiti drveta od grubih mehaničkih i klimatskih uticaja. Sobzirom da imaju tendenciju da sačuvaju prirodan –natural izgled drveta one ga i neguju. Tokom prve godine, drvo ima sklonost ka rastezanju i prilagođavanju na postojeću mikroklimu, te nastaju malene, golim okom nevidljive pukotine. Iz tog razloga neophodno je ponovo premazati drvo nakon godinu dana od prvog premazivanja.

Budite slobodni, dođite i izaberite odgovarajuću lazuru.

Bori Lazura orah, 0,75l

905.00 RSD

Bori Lak lazura bezbojni, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura bor, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura tik, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura orah, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura ebanovina, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura trešnja, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura mahagoni, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura palisander, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura kesten, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura hrast, 0,75l

1,025.00 RSD

Bori Lak lazura makaser, 0,75l

1,025.00 RSD

Belinka Beltop premaz sa lakom bezbojni

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom bor

1,120.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom tik

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom orah

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom ebanovina

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom maslina

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom mahagoni

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom ariš

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom palisander

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom zelena

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom plava

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom pinija

1,270.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom staro drvo

1,270.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura beozbojna, 0,75l

470.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura bor, 0,75l

470.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura tik, 0,75l

470.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura orah, 0,75l

470.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura ebanovina, 0,75l

470.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom hrast

1,270.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura mahagoni, 0,75l

470.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom žuta

1,270.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura palisander, 0,75l

470.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura akacija, 0,75l

470.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom crvena

1,270.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura hrast, 0,75l

470.00 RSD

Belinka lazurni premaz sa lakom, bela

1,270.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom bezbojni

535.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom bor

535.00 RSD

Bori Lazura bezbojni, 0,75l

905.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom tik

535.00 RSD

Bori Lazura bor, 0,75l

905.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom orah

535.00 RSD

Bori Lazura tik, 0,75l

905.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom ebanovina

535.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom mahagoni

535.00 RSD

Bori Lazura ebanovina, 0,75l

905.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom palisander

535.00 RSD

Bori Lazura trešnja, 0,75l

905.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom akacija

535.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom hrast

535.00 RSD

Bori Lazura mahagoni, 0,75l

905.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bezbojni

975.00 RSD

Bori Lazura palisander, 0,75l

905.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bor

975.00 RSD

Bori Lazura kesten, 0,75l

905.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka tik

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka orah

975.00 RSD

Bori Lazura hrast, 0,75l

905.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka ebanovina

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka maslina

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka mahagoni

975.00 RSD

Bori Lazura makaser, 0,75l

905.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka ariš

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka palisander

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka zelena

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka plava

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka pinija

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka staro drvo

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka hrast

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka žuta

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka crvena

975.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bela

975.00 RSD