Mineralna kamena i mineralna staklena vuna

Mineralna kamena i mineralna staklena vuna su različitog sastava: – Kamena mineralna vuna spada u grupu mineralnih vuna nastalih od kamena vulkanskog porekla pout dolomita, bazalta, dijabaza. – Staklena mineralna vuna proizvodi se od peska i staklene šljake. Mineralna vuna, bilo da je staklena ili kamena, proizvodi se na veoma visokim temperaturama, gde se tope, stvara se lava i potom se ispreda u fina vlakna, na kraju se dobijaju ploče od kamene ili staklene mineralne vune.

Kamena mineralna vuna

Kamena mineralna vuna ima kratka vlakna, veće je gustine, čvrsta na pritisak, spada u negorive materijale, i otporna je na požar. Temperatura topljenja je pre 1000 stepeni C, otporna je na mehanička oštećenja.

Staklena mineralna vuna

Staklena mineralna vuna ima dugačka vlakna, manje je gustine od kamene vune, dobar aporber zvučne energije, negoriv je materijal, niže tačke topljenja oko 700 stepeni C, i otporna na mehanička oštećenja. Namena mineralne staklene i kamene vune Našle su primenu za: – Termoizolaciju; – Zvučnu izolaciju; – Protiv-požarnu zaštitu; – Otporne su na mikroorganizme, vodoodbojne su, i ekološki ispravne.

Zbog dobre zaštite od požara, kamena mineralna vuna je idealno rešenje.