Lepak za parket, elastičnost i odlična konačna čvrstina

Lepak za parket mora da odlikuje mali sadržaj vode, dobra početna lepljivost, elastičnost spoja i odlična konačna čvrstina.

U osnovi lepak za parket se može podeliti na jednokomponentni i dvokomponentni lepak za parket. Jednokomponentni se mahom koristi za lepljenje lamelnog i klasičnog parketa, dok se dvokomponentni razlikuje od jednokomponentnog po znatno kraćem vremenu sušenja, kao i zbog upotrebe učvršćivača. Iako je dvokomponentni lepak za parket zgodan za neravne površine, naš savet je da pre upotrebe lepka izravnate površinu. Najpre zbog ekonomičnosti, ali i zbog boljeg lepljenja. Dvokomponentni lepak za parket se preporučuje za dvoslojne i troslojne parkete, kao i za bambusov parket. Ovi lepkovi sa svojim karakteristikama predviđeni su i za podno grejanje.

Potrošnja lepka za parket u mnogome zavisi od ravne podloge. U proseku na 1m2 potroši se do 2kg lepka.