Sika MonoTop 412 N 25 kg

2,200.00 RSD

Poštovani kupci za aktuelne cene možete proveriti na sl broj telefona 011 32 92 428
Šifra proizvoda: 1696 Kategorija:
Opis

Opis

Sika MonoTop-412 N je jednokomponentni, vlaknima ojačan (armiran), strukturalni reparaturni malter, sa izuzetno malim skuplajnjem koji ispunjava zahteve klase maltera R4 u skladu sa EN 1504-3.

UPOTREBA

 • Pogodan za radove na sanaciji i reparaciji.
 • Pogodan za radove na statičkim (strukturalnim) ojačanjima konstrukcija.
 • Pogodan za očuvanje ili povraćaj betona u stanje uslova pasiviteta u pogledu korozije armature iIi betona.
 • Testiran za primenu pod direktnim dejstvom dinamičkih (saobraćajnih) opterećenja.

Potrošnja / Doziranje: U zavisnosti od rapavosti podloge i debljine nanošenja oko 1.9 kg/m² za 1 mm debljine.

KARAKTERISTIKE

 • Superiorna obradivost i ugradivost
 • Pogodan za ručno i mašinsko nanošenje.
 • Može se nanositi i do 50 mm debljine u jednom radnom koraku.
 • Strukturalna (statička) ojačanja konstrukcije.
 • Otporan na sulfate
 • Veoma malo skupljanje
 • Ne zahteva nikakav *vezni most* čak i u uslovima ručnog nanošenja
 • Mala propustljivost hlorida
 • A1 klasa vatrootpornosti

BOJA

Sivi prah.

PAKOVANJE

Vreća od 25 kg.