Sika ViscoCrete 5380,5 kg

1,725.00 RSD

Šifra proizvoda: 15050 Kategorija:
Opis

Opis

Superplastifikator na bazi modifikovanih polistearičnih estera
(modifikovanih polikarboksilata) koji se preporučuje za
spravljanje betona sa brzim prirastom čvrstoća
Opis proizvoda Sika ViscoCrete 5380-I (VP) je dodatak betonu bez sadržaja formaldehida i hlorida,
na bazi modifikovanih polistearičnih estera (modifikovanih polikarboksilata), kojim je
omogućeno spravljanje vrhunskih betonskih mešavina sa povećanom tečljivošću.
Sika ViscoCrete 5380-I (VP) je tečnost koja se mešanjem sa vodom perfektno
rastvara, pri čemu nema negativnih uticaja na armaturu u betonu. U skladu je sa
standardom EN 934-2.Upotreba Sika ViscoCrete 5380-I (VP) je naročito pogodan za:
„ Proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata
„ Za samozbijajuće betone (S.C.C.)
„ Proizvodnju na fabrikama betona (ready mix concrete)
Sika ViscoCrete 5380-I (VP) obezbeđuje optimizaciju proizvodnje betona, visok
kvalitet betona, a posebno odlična svojstva koja se odnose na trajnost, ranu
čvrstoću, čvrstoću pri pritisku i vrhunska mehanička svojstva.
Zahvaljujući visokoj redukciji vodocementnog odnosa (W/C) i boljem odnosu
agregat / cement, Sika ViscoCrete 5380-I (VP) omogućava značajno smanjenje
plastičnog skupljanja,što je posebno naglašeno u hladnim klimatskim uslovima ili
tokom zimskog perioda. Karakteristike/ Prednosti „ Sika ViscoCrete 5380-I (VP) je glavna komponenta za proizvodnju betona
visoke tečljivosti kao i betona klase sleganja (konzistencije) S5 (u skladu sa
standardom EN 206-1), čak i pri veoma niskom vodocementnom odnosu (W/C
≤ 0,40).
„ Sika ViscoCrete 5380-I (VP) je idealno rešenje za spravljanje betona visokih
ranih i krajnjih čvrstoća pri pritisku, za spravljanje betona u hladnim
vremenskim uslovima, betona sa niskim vodocementnim (W/C) odnosom,
bolje ugradljivosti. Posebno je pogodan za izradu prefabrikovanih betonskih
elemenata sa dužim vremenom ugradnje (i do 60 minuta) gde je potreban brz
prirast ranih čvrstoća pri pritisku, brzo vađenje iz kalupa, kraći ciklus izrade
elemenata i dr.
„ Zahvaljujući visokoj redukciji vode, koju je moguće ostvariti standardnim pa
čak i doziranjem koje je veće od standardnog ( videti stavku: doziranje) Sika
ViscoCrete 5380-I (VP) je naročito prikladan za proizvodnju betona u skladu
sa odredbama po standardu EN 206 -1 2000 koji se odnosi na na maksimalan
vodocementni odnos u zavisnosti od klase izloženosti. Sika Viscocrete 5380 –I
(VP) je naročito pogodan za spravljanje betona visokih čvrstoća (high
strength) i betona visokih performansi (high performance).
„ Sika Viscocrete 5380-I (VP), se, zahvaljujući sposobnosti da umrežuje i
disperguje čestice cementa, koristi za izradu samozbijajućih betona (S.C.C). Skladištenje
Uslovi skladištenja /
trajnost U originalnoj ambalaži i na temperaturi izmedju +5 ° i +30° , najmanje 8 meseci od
datuma proiozvodnje. Zaštititi od direktnog uticaja sunca i smrzavanja.
Tehnički podaci
pH vrednost pH vrednost 3,5-5,5
Gustina 1,09±0,01 kg/dm³
Potrošnja / Doziranje Preporučeno standardno doziranje za Sika ViscoCrete 5380-I (VP) kreće se u
granicama između 0,4-1,2 % po masi cementa kojim se spravlja beton.
Moguće je i veće doziranje od standardnog, za spravljanje visoko-zahtevnih
betona. Preporuka je, da u takvim situacijama obavezno konsultujete našu
tehničku službu.