Sika Lastic 612,7.1 kg

7,515.00 RSD

Šifra proizvoda: 8171 Kategorije: ,
Opis

Opis

Opis proizvoda Sikalastic®
– 612 je jednokomponentna, poliuretanska membrana koja se nanosi
hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vodom. Kada se osuši, formira
bešavnu i postojanu hidroizolaciju za krovne površine izložene spoljašnjim uticajima.
Upotreba  Hidroizolacija ravnih i kosih krovnih konstrukcija
 Obrada novoizgrađenih konstrukcija i sanacija postojećih
 Nanosi se na postojeći beton, asfalt, krovni filc, opeku, azbest cement (u
zavisnosti od uslova i zahteva u vezi sa osnovnim premazima).
Karakteristike /
prednosti
 Jedna komponenta
 Nanosi se hladnim postupkom
 Može se ojačati, po potrebi
 Bešavna membrana na bazi hemikalija koje se aktiviraju u dodiru sa vlagom
 Paropropusna
 Elastična
 Dobro prijanja na većinu podloga – vidi tabelu
Koristi  Ne zahteva mešanje, spremna za primenu i jednostavno se nanosi
 Prati normalna toplotna pomeranja – Zadržava elastičnost čak i pri niskim
temperaturama
 Ojačani sistem – jednostavno izvođenje detalja
 Na membrani nema oštećenja od kiše skoro odmah posle nanošenja (vidi tabelu)
 Ekonomična – omogućava uštedu troškova tako što produžava trajanje krovova
čiji je upotrebni vek pri kraju
 Omogućava podlozi da „diše“
 Ne zahteva primenu toplote ili plamena
 Po potrebi, jednostavno se premazuje dodatnim slojevima – nije potrebno
uklanjanje prethodnog sloja.Potrošnja
Doziranje
Ove vrednosti su teoretske i ne uključuju nikakav dodatni materijal usled poroznosti i
profila podloge, varijacija u nivou ili viška materijala, itd.
Sistem za premazivanje Proizvod Potrošnja
Ekonomični sistem za premazivanje 1 x Sikalastic®
-612 0,7L/m² (≥ 1,00
kg/m²)
Standardni sistem za premazivanje 1 x Sikalastic®
-612
1 x Sikalastic®
-612
0,5L/m²
(≥0,7kg/m²)
0,5L/m²
(≥0,7kg/m²)