Back

Bekament BK Si&Si,25 kg Silikatno silikonski fasadni malter beli Full 1,5 mm

2,730.00 RSD

Šifra proizvoda: 0222037 Kategorije: ,
Opis

Opis

BK-Sil Si&Si je tankoslojni dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi kalijumovog vodenog stakla i specijalnih silikonskih aditiva, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Može se tonirati u preko 300 nijansi.

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Pre upotrebe malter je potrebno dobro promešati ručnim električnim mikserom a zatim po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1 % (250 ml/25 kg), u cilju podešavanja konzistencije maltera. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću plastične gleterice, prema želji kupca,  dok je naneta masa još vlažna i obradiva. Kod BK-Sil Si&Si Rajb strukture zaribavanje se može vršiti kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, do postizanja ravnomerne izbrazdanosti površine. Kod BK-Sil Si&Si Ful strukture obrada se vrši kružnim pokretima.

Pre ugradnje obavezno proveriti nijansu a zatim izvršiti egalizaciju sadržaja više kanti u odgovarajućem sudu, kako bi se otklonile eventualne razlike između pojedinih kanti. Kada se potroši četvrtina mešavine potrebno je dodati sadržaj naredne kante maltera, promešati i nastaviti sa navedenim postupkom dok se ne upotrebi celokupna količina materijala.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +15 ºC do +30 ºC a relativna vlaga max. 80 %. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera, kao i prouzrokovati pojavu šarenila kod nijansiranih maltera.

Prilikom nanošenja BK-Sil Si&Si-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama, bez obzira na vremenske uslove, kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.

Rok trajanja: Do 12, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja:2.8 kg/m2