Back

Bekament BK-S Plast,25 kg Silikatni fasadni malter beli Full 1.5

2,305.00 RSD

Šifra proizvoda: 021546 Kategorije: ,
Opis

Opis

Visokokvalitetni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i dobre paropropusnosti. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Može se tonirati u preko 300 nijansi.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Pre upotrebe malter je potrebno dobro promešati ručnim električnim mikserom a zatim po potrebi razrediti sa malom količinom vode 1-2 % (250-500 ml/25 kg) u cilju podešavanja konzistencije maltera. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Pre ugradnje obavezno proveriti nijansu a zatim izvršiti egalizaciju više kanti u odgovarajućem sudu kako bi se otklonile eventualne razlike između pojedinih kanti. Kada se potroši četvrtina mešavine potrebno je dodati sadržaj naredne kante maltera, promešati i nastaviti sa navedenim postupkom dok se ne upotrebi celokupna količina materijala.Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.
Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +15 ºC do +30 ºC a relativna vlaga max. 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, jakom vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera, kao i prouzrokovati pojavu šarenila kod nijansiranih maltera.
Prilikom nanošenja BK-S Plast-a neophodno je zaštititi površine zaštitinim zavesama, bez obzira na vremenske uslove, kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.
Rok trajanja: do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.Potrosnja:2.8 kg/m2