Bekament BK GletexAcryl,3kg

255.00 RSD

Šifra proizvoda: 19354 Kategorije: ,
Opis

Opis

Opis i područje primene

Gotov glet za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova, za  mašinsku i ručnu upotrebu.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se BK-GletEx Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i kod jako upijajućih podloga impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom. Pre upotrebe masu je poželjno promešati i po potrebi dodati max do 1% vode za podešavanje radne konzistencije, što je najčešće slučaj pri mašinskom nanošenju.

Masa se nanosi ručno, nerđajućom metalnom gletericom ili mašinski odgovarajućom opremom. Nanošenje se obično vrši u dva sloja u debljini do 3 mm za dvoslojni nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva oko 6 h. Pre nanošenja drugog sloja prvi sloj obrusimo finim brusnim papirom ručno ili mašinski (odabrati pogodni brusni papir finoće od 80 do 140, zavisno od tehnike i namene). Isti postupak primeniti i kod završnog sloja. Za mašinsko nanošenje najpogodnije su airless mašine sa radnim pritiscima oko 200 bara. Za razvlačenje i upeglavanje mase na nanetim površinama koristi se takođe nerđajuća metalna gleterica.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se BK-GletEx Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i kod jako upijajućih podloga impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom. Pre upotrebe masu je poželjno promešati i po potrebi dodati max do 1% vode za podešavanje radne konzistencije, što je najčešće slučaj pri mašinskom nanošenju.

Masa se nanosi ručno, nerđajućom metalnom gletericom ili mašinski odgovarajućom opremom. Nanošenje se obično vrši u dva sloja u debljini do 3 mm za dvoslojni nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva oko 6 h. Pre nanošenja drugog sloja prvi sloj obrusimo finim brusnim papirom ručno ili mašinski (odabrati pogodni brusni papir finoće od 80 do 140, zavisno od tehnike i namene). Isti postupak primeniti i kod završnog sloja. Za mašinsko nanošenje najpogodnije su airless mašine sa radnim pritiscima oko 200 bara. Za razvlačenje i upeglavanje mase na nanetim površinama koristi se takođe nerđajuća metalna gleterica.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.

Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok upotrebe: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 1,5-2 kg/m2, zavisno od hrapavosti podloge.