Lazure ili lazurne boje

Lazure ili lazurne boje, predstavljaju poluprovidne premaze, koji pružaju mogućnost da struktura drveta u svoj svojoj raskoši ostane vidljiva. Lazurne boje imaju značajnu ulogu u zaštiti drveta od grubih mehaničkih i klimatskih uticaja. Sobzirom da imaju tendenciju da sačuvaju prirodan –natural izgled drveta one ga i neguju. Tokom prve godine, drvo ima sklonost ka rastezanju i prilagođavanju na postojeću mikroklimu, te nastaju malene, golim okom nevidljive pukotine. Iz tog razloga neophodno je ponovo premazati drvo nakon godinu dana od prvog premazivanja.

Budite slobodni, dođite i izaberite odgovarajuću lazuru.

Bori Lazura orah, 0,75l

695.00 RSD

Lazurni premaz, orah

670.00 RSD

Bori Lak lazura bezbojni, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura bor, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura tik, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura orah, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura ebanovina, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura trešnja, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura mahagoni, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura palisander, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura kesten, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura hrast, 0,75l

795.00 RSD

Bori Lak lazura makaser, 0,75l

795.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom bezbojni

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom bor

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom tik

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom orah

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom ebanovina

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom maslina

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom mahagoni

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom ariš

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom palisander

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom zelena

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom plava

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom pinija

985.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom staro drvo

985.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura beozbojna, 0,75l

360.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura bor, 0,75l

360.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura tik, 0,75l

360.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura orah, 0,75l

360.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura ebanovina, 0,75l

360.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom hrast

985.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura mahagoni, 0,75l

360.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom žuta

985.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura palisander, 0,75l

360.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura akacija, 0,75l

360.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom crvena

985.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura hrast, 0,75l

360.00 RSD

Belinka lazurni premaz sa lakom, bela

985.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom bezbojni

405.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom bor

405.00 RSD

Bori Lazura bezbojni, 0,75l

695.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom tik

405.00 RSD

Bori Lazura bor, 0,75l

695.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom orah

405.00 RSD

Bori Lazura tik, 0,75l

695.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom ebanovina

405.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom mahagoni

405.00 RSD

Bori Lazura ebanovina, 0,75l

695.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom palisander

405.00 RSD

Bori Lazura trešnja, 0,75l

695.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom akacija

405.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom hrast

405.00 RSD

Bori Lazura mahagoni, 0,75l

695.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bezbojni

835.00 RSD

Bori Lazura palisander, 0,75l

695.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bor

835.00 RSD

Bori Lazura kesten, 0,75l

695.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka tik

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka orah

835.00 RSD

Bori Lazura hrast, 0,75l

695.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka ebanovina

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka maslina

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka mahagoni

835.00 RSD

Bori Lazura makaser, 0,75l

695.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka ariš

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka palisander

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka zelena

835.00 RSD

Lazurni premaz, bezbojni

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka plava

835.00 RSD

Lazurni premaz, hrast

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka pinija

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka staro drvo

835.00 RSD

Lazurni premaz, tik

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka hrast

835.00 RSD

Lazurni premaz, mahagoni

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka žuta

835.00 RSD

Lazurni premaz, palisander

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka crvena

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bela

835.00 RSD

Lazurni premaz, zelena

670.00 RSD