Lazure ili lazurne boje

Lazure ili lazurne boje, predstavljaju poluprovidne premaze, koji pružaju mogućnost da struktura drveta u svoj svojoj raskoši ostane vidljiva. Lazurne boje imaju značajnu ulogu u zaštiti drveta od grubih mehaničkih i klimatskih uticaja. Sobzirom da imaju tendenciju da sačuvaju prirodan –natural izgled drveta one ga i neguju. Tokom prve godine, drvo ima sklonost ka rastezanju i prilagođavanju na postojeću mikroklimu, te nastaju malene, golim okom nevidljive pukotine. Iz tog razloga neophodno je ponovo premazati drvo nakon godinu dana od prvog premazivanja.

Budite slobodni, dođite i izaberite odgovarajuću lazuru.

Bori Lazura orah, 0,75l

730.00 RSD

Lazurni premaz, orah

670.00 RSD

Bori Lak lazura bezbojni, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura bor, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura tik, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura orah, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura ebanovina, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura trešnja, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura mahagoni, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura palisander, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura kesten, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura hrast, 0,75l

835.00 RSD

Bori Lak lazura makaser, 0,75l

835.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom bezbojni

9,851,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom bor

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom tik

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom orah

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom ebanovina

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom maslina

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom mahagoni

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom ariš

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom palisander

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom zelena

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom plava

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom pinija

1,040.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom staro drvo

1,040.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura beozbojna, 0,75l

380.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura bor, 0,75l

380.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura tik, 0,75l

380.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura orah, 0,75l

380.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura ebanovina, 0,75l

380.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom hrast

1,040.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura mahagoni, 0,75l

380.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom žuta

1,040.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura palisander, 0,75l

380.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura akacija, 0,75l

380.00 RSD

Belinka Lazurni premaz sa lakom crvena

1,040.00 RSD

Zvezda Tankoslojna lazura hrast, 0,75l

380.00 RSD

Belinka lazurni premaz sa lakom, bela

1,040.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom bezbojni

425.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom bor

425.00 RSD

Bori Lazura bezbojni, 0,75l

730.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom tik

425.00 RSD

Bori Lazura bor, 0,75l

730.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom orah

425.00 RSD

Bori Lazura tik, 0,75l

730.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom ebanovina

425.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom mahagoni

425.00 RSD

Bori Lazura ebanovina, 0,75l

730.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom palisander

425.00 RSD

Bori Lazura trešnja, 0,75l

730.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom akacija

425.00 RSD

Zvezda Lazurni premaz sa lakom hrast

425.00 RSD

Bori Lazura mahagoni, 0,75l

730.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bezbojni

880.00 RSD

Bori Lazura palisander, 0,75l

730.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bor

880.00 RSD

Bori Lazura kesten, 0,75l

730.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka tik

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka orah

880.00 RSD

Bori Lazura hrast, 0,75l

730.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka ebanovina

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka maslina

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka mahagoni

880.00 RSD

Bori Lazura makaser, 0,75l

730.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka ariš

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka palisander

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka zelena

880.00 RSD

Lazurni premaz, bezbojni

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka plava

880.00 RSD

Lazurni premaz, hrast

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka pinija

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka staro drvo

880.00 RSD

Lazurni premaz, tik

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka hrast

880.00 RSD

Lazurni premaz, mahagoni

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka žuta

880.00 RSD

Lazurni premaz, palisander

670.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka crvena

880.00 RSD

Belinka Lazurni premaz bez laka bela

880.00 RSD

Lazurni premaz, zelena

670.00 RSD